Guðrún Bergmann: Mikilvægi góðgerla

31. mars 2019

  • Probiotic Góðgerlar

Hlutverk góðgerla er mjög mikilvægt. Þarmar okkar eru búsvæði milljón milljóna af örverum, sem allar gegna sínu hlutverki í meltingarferli okkar, hvort sem það er að stuðla að niðurbroti fæðunnar eða að hreinsa upp dauðan úrgang. Þessi örveruflóra helst í mismiklu jafnvægi en jafnvægi ræðst meðal annars af því hvað við borðum, hvort við tökum daglega inn mikið af lyfjum eða höfum þurft á sýklalyfjum að halda.

Nýjustu rannsóknir benda til þess að þarmarnir og ástand örveruflóru þeirra, séu afar mikilvægur þáttur í ónæmisvörnum líkamans. Jafnframt eru vísindamenn um allan heim nú að uppgötva tengslin milli þarma og heila og þeirra áhrifa sem örveruflóra þarmanna hefur á heilann í gegnum vagus taugina.

Góðgerlar stuðla að betri örveruflóru

Þekjuvefur þarmanna, svo og örveruþekja þeirra eiga að byggja upp virkar líkamlegar varnir, sem verja innra umhverfi líkamans. Riðlist fjölbreytileiki örveruflórunnar, eins og t.d. þegar candida sveppurinn nær yfirtökum eftir sýklalyfjainntöku, leiðir það til ójafnvægis í henni. Slíkt ástand getur svo leitt til bólgusjúkdóma í þörmum, offitu og aukinnar hættu á ristilkrabbameini.
Við svona kringumstæður getur vel samsett góðgerlablanda komið á jafnvægi á ný. 

Engin einn gerir allt

Hver og einn stofn af góðgerlum (í Probiotic 10 frá NOW eru 10 stofnar allt frá 25-100 billjón í hverju hylki) hefur sín sértæku heilsubótaráhrif, en enginn einn stofn getur framkallað þau heilsubótaráhrif sem talað er um að góðgerlar almennt geti veitt. Því þurfa margir stofnar að vera í hverju góðgerlahylki. Meta þarf alla stofna með ákveðinni sameindatækni, líkt og þeirri sem NOW notar við sína framleiðslu, en þeir eru eina framleiðslufyrirtæki góðgerla sem á sinn eigin RiboPrinter™, sem getur metið hversu öruggir góðgerlastofnarnir eru.

 

Til að hver stofn góðgerla geti skilað sínu áætlaða hlutverki í þörmum fólks þarf hann að geta veitt viðnám bæði sýru og galli í meltingarveginum, áður en hann kemst í þarmana.

Vel samsett góðgerlablanda getur haft eftirfarandi áhrif í iðrunum (þörmum og ristli):

  • Dregið úr bólgusjúkdómum
  • Dregið úr bráðum niðurgangi hjá börnum
  • Heft salmonellu og helicobakter pylori í iðrum
  • Dregið úr kólesteróli
  • Framleitt bæði ensím og bakteríueyða
  • Virkað ónæmisstillandi

Góðgerlar fyrir konur

NOW hefur hafið framleiðslu á góðgerlum sem eru sérstaklega ætlaðir konum, sem kallast Women's Probitics.

Rannsóknir hafa sýnt að heilsufarsástand æxlunar-, þvag- og kynfæra kvenna er mjög háð þeim örverum sem fara inn í, koma sér fyrir í eða hafa tímabundin áhrif á leggöngin eða kynfærin. Rannsóknir hafa einnig sýnt að örveruflóra, einkum af lactobacilli ættkvísl góðgerla, spilar stóra rullu í að viðhalda heilbrigðu ástandi þar. Lactobacilli veitir mikilvægan grunn að eðlilegri flóru í leggöngum og þvagrás, meðal annars með framleiðslu á mjólkursýru, en hið eðlilega PH gildi legganganna er 3,8-4,5.

WomensProbiotic_20bill

Börn þurfa líka góðgerla

Því miður er staðan sú að mikið af nýfæddum börnum fá sýklalyf, annað hvort beint eða í gegnum brjóstamjólk móður. Það leiðir til þess að örveruflóra þeirra raskast strax eftir fæðingu og ef hún er ekki leiðrétt fljótt aftur, getur það ójafnvægi leitt til alls konar meltingarvandamála. Má þar m.a. nefna hægðatregðu, niðurgang, verki og innantökur í kvið og innvortis bólgur.

Því er mikilvægt að gefa börnum, jafnt sem fullorðnum góðgerla. Berrydophilus góðgerlarnir frá NOW eru sérstaklega þróaðir með börn í huga, en nýtast líka fullorðnum sem geta tekið þá með börnunum. Þeir koma í tuggutöflum sem eru mótaðar eins og dýr og því spennandi að taka inn. Töflurnar eru sykur- og gerlausar, sættar með Xylitoli.

Hafa þarf í huga að nýburar erfa örveruflóru úr þörmum móður við fæðingu, en börn sem tekin eru með keisaraskurði gera það ekki, svo það þarf að byggja upp örveruflóru þeirra frá grunni með góðgerlum.

Berry_Dophilus

 

Skiptir máli hvenær góðgerlar eru teknir inn?

Fólk er með ýmsa sérvisku í tengslum við inntöku á góðgerlum. Sumir vilja taka þá á fastandi maga, aðrir með mat. Rannsóknir hafa sýnt að báðar aðferðir skila jafn góðum árangri, svo þitt er valið. Aðalatriðið er þó að taka reglulega inn góðgerla til að styrkja örveruflóru þarmanna.

Höfundur: Guðrún Bergmann